Koto izvodi radove na restauraciji i adaptaciji Narodnog muzeja u Beogradu