Posedujemo „veliku licencu“ za projektovanje i izvođenje radova na kulturnim dobrima od izuzetnog značaja

Zaposleni


Osnivač i generalni direktor:

Zlatan Tomić

dipl.inž.građ.

Rukovodeći kadrovi:

Đorđe Tomić

dipl. pravnik – master

Slobodan Radovanović

dipl.inž.arh

Srđan Simić

mast.inž.građ.

Tehnički sektor:

Maja Nikolić

dipl.inž.arh.

Goran Gligorijević

dipl.građ.inž.

Uroš Stefanović

dipl.građ.inž.

Vladimir Vrtikapa

dipl.građ.inž.

Lazar Ćirimanović

dipl.građ.inž.

Dejan Andrić

inž.građ.

Služba nabavke i mehanizacije:

Dejan Živković

rukovodilac

Zvezdan Cvetković

Nemanja Nikolić

Tehnička priprema:

Svetlana Radić

inž.građ.

Slađana Paunović

građ.teh.

Radica Dančetović

 prevodilac

Tatjana Čanović

dipl.inž.građ.

Bezbednost i zdravlje na radu:

Srboljub Petrović

bezbednost i zdravlje na radu

Predrag Veličković

bezbednost i zdravlje na radu

Finansijsko-pravni sektor:

Mira Rašković Milinski

ekon.

Ranka Gajić

ekon.teh.

Operativa:

Kvalifikovana radna snaga za sve vrste grubih i završnih radova u građevinarstvu. Specializovani majstori za obradu kamena i stare tehnike zidanja. Rukovaoci građevinskih mašina, kranova, vozila,…

Opšti podaci firme

PUNO POSLOVNO IME:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU, OBNAVLJANJE I REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINSKIH OBJEKATA KOTO DОО BEOGRAD

SKRAĆENI NAZIV:

KOTO d.o.o.

SEDIŠTE:

Beograd, Vojvode Stepe 466

PIB:

101735058

MATIČNI BROJ:

07805896

PRETEŽNA DELATNOST:

4120 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada