Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Izgradnja

Fabrika memorijske pene u Rumi

izgradnja objekta broj 12 (17.100,00m2), okolnih saobraćajnica (6.500,00m2) i uređenje zemljanih površina (26.324,00m2) sa pripadajućim saobraćajnicama

 Projektovanje i izgradnja pijace Palilula u Beogradu

BRGP cca 13.000 m2

Izgradnja skladišta gotovih proizvoda u Koceljevi

BRGP cca 6.000,00 m2

Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta „Beko“

Poslovni objekat Po+P+4+Ps  u Beogradu

Izgradnja žičare u Beogradu

Kalemegdan-Ušće