Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Izgradnja

Izgradnja sa izradom tehničke dokumentacije sportskog kompleksa u Futogu

Izgradnja stambenih objekata A, B i C u okviru kompleksa Big Fashion Park u Beogradu

BRGP=18.112,23m2

Izgradnja STIHL poslovnog objekta spratnosti P+1 i skladišnog objekta

BRGP=1.879,63m2

Izrada armirano-betonske konstrukcije od kote +-0,00

stambeno-poslovni objekat 4Po+Pr+3+2Ps u Beogradu

Rekonstrukcija poslovnog objekta spratnosti P+12

Novi Sad

Projektovanje i izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog objekta – zgrada trgovine u Beogradu

PO+P+4+PK

Izgradnja žičare u Beogradu

Kalemegdan-Ušće