Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Izgradnja

Stanična zgrada sa parkingom u okviru kompleksa železničke stanice Beograd-centar Prokop, KO Savski venac

Poslovni objekat BIG CEE Nova Pazova

Izgradnja sa izradom tehničke dokumentacije sportskog kompleksa u Futogu

Izgradnja stambenih objekata A, B i C u okviru kompleksa Big Fashion Park u Beogradu

BRGP=18.112,23m2

Projektovanje i izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog objekta – zgrada trgovine u Beogradu

PO+P+4+PK

Izgradnja žičare u Beogradu

Kalemegdan-Ušće