Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Izgradnja

IZGRADNJA POSLOVNO SKLADIŠNOG OBJEKTA 09 SA PRIPADAJUĆIM SAOBRAĆAJNICAMA, PLATOIMA I DRUGOM INFRASTRUKTUROM U OKVIRU FAZE 3 LOGISTIČKOG CENTRA SPORT VISION U ŠIMANOVCIMA

Izgradnja poslovnog objekta sa skladištem u Batajnici

Izgradnja skladišta gotovih proizvoda u Koceljevi

BRGP cca 6.000,00 m2

Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta „Beko“

Poslovni objekat Po+P+4+Ps  u Beogradu

Izgradnja žičare u Beogradu

Kalemegdan-Ušće