Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Kulturna dobra

Konzervacija, restauracija i rekonstrukcija konaka manastira Treskavec, Makedonija

Restauratorski i konzervatorski radovi na tvrđavi Novo Brdo

Restauratorski i konzervatorski radovi na crkvi Svete Katarine u Starom gradu Baru

Crna Gora

Sanacija i restauracija Spomenika zahvalnosti Francuskoj

Park Veliki Kalemegdan – Beogradska tvrđava

Restauracija intarziranog parketa u Zavičajnom muzeju Zemuna

Spirtina kuća

Konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj plastici

arheološko nalazište Caričin grad

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom slikarstvu Hrama Uspenja Presvete Bogorodice

manastir Gračanica

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom slikarstvu Bogorodičine crkve 

manastir Studenica

Remodelacija i revitalizacija kule 2 i bedema između kule 1 i bastiona 1

tvrđava Kastel u Banjaluci

Rekonstrukcija krova na objektu Banski dvor u Banjaluci

Tekuće održavanje i sanacija spomenika i spomen obeležja na teritoriji Banjaluke

Nova postavka riznice manastira Studenice

Konzervatorsko restauratorski radovi na severnoj bifori zapadne fasade, restauraciji mermernih venaca i sanaciji eklektroinstalacija u Bogorodičinoj crkvi u manastiru Studenica

Konzervatorsko restauratorski radovi na sanaciji istočnog bedema manastira Ravanica