Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Kulturna dobra

Rekonstrukcija tvrđave Fetislam, Kladovo

Rekonstrukcija, adaptacija i restauracija kompleksa Zindan kapije sa revitalizacijom kula – faza 1, u sklopu Beogradske tvrđave

Uređenje kaldrme u Starom Baru

Hotel Bristol, Beograd

radovi na rušenju, ojačanju konstrukcije, krovu i fasadi

Rekonstrukcija novih prostorija EU Info centra – Europe House u Sarajevu (zgrada „Vječne vatre“)

Rekonstrukcija Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske

Građevinski, građevinsko-zanatski i konzervatorski radovi na objektu u Baču i rekonzervacija donžon kule u Baču

Obnova objekta srpske pravoslavne crkvene opštine u Novom Sadu – I faza

Obnova severne i južne fasade Patrijaršijskog dvora u Sremskim Karlovcima – II faza

Rekonstrukcija fasade objekta Ministarstva spoljnih poslova – I faza – zamena fasadne stolarije

Obnova krovne konstrukcije i fasade objekta u ulici Trg Branka Radičevića broj 3 u Sremskim Karlovcima

Obnova krovne konstrukcije i fasade objekta u ulici Mitropolita Stratimirovića broj 18 u Sremskim Karlovcima

Sanacija i adaptacija Lučke kapetanije Beograd

Projekat Revitalizacija Kule mortilje

tekuće održavanje

Rekonstrukcija i restauracija manastira Udrim u Gostoviću

Restauracija i zamena stolarije

Zemaljski muzej, Sarajevo

Restauratorski i konzervatorski radovi na tvrđavi Novo Brdo