Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Kulturna dobra

Rekonstrukcija, restauracija i revitalizacija ulične fasade objekta na Trgu Branka Radičevića br. 11 u Sremskim Karlovcima

Rekonstrukcija, restauracija i revitalizacija ulične fasade objekta na Trgu Branka Radičevića br. 15 u Sremskim Karlovcima

Zemljani radovi na uređenju terena oko Kraljeve crkve u manastiru Studenica

Zamena fasadne stolarije na glavnoj fasadi Ratničkog doma u Beogradu, Braće Jugovića 19

Sanacija i restauracija spomenika Vuku Karadžiću

Radovi na fasadi Patrijaršijskog dvora u Sremskim Karlovcima

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom slikarstvu Bogorodičine crkve i crkve S. Joakima i Ane (Kraljeve crkve) u manstiru Studenica i istraživačkih radova na kupoli Bogorodičine crkve i radova na zameni prozora na crkvi Sv. Joakima i Ane (Kraljevoj crkvi) u manastiru Studenica

Adaptacija, sanacija i restauracija Centralne kule Starog sajmišta

Rekonstrukcija tvrđave Fetislam, Kladovo

Rekonstrukcija, adaptacija i restauracija kompleksa Zindan kapije sa revitalizacijom kula

Beogradska tvrđava

Hotel Bristol, Beograd

radovi na rušenju, ojačanju konstrukcije, krovu i fasadi

Obnova objekta srpske pravoslavne crkvene opštine u Novom Sadu

Obnova severne i južne fasade Patrijaršijskog dvora u Sremskim Karlovcima

Rekonstrukcija fasade objekta Ministarstva spoljnih poslova – zamena fasadne stolarije

Obnova krovne konstrukcije i fasade objekta u ulici Trg Branka Radičevića broj 3 u Sremskim Karlovcima

Obnova krovne konstrukcije i fasade objekta u ulici Mitropolita Stratimirovića broj 18 u Sremskim Karlovcima

Sanacija i adaptacija Lučke kapetanije Beograd

Uređenje kaldrme u Starom Baru, Crna Gora

Restauracija i zamena stolarije

Zemaljski muzej, Sarajevo

Rekonstrukcija novih prostorija EU Info centra – Europe House u Sarajevu (zgrada „Vječne vatre“)

Rekonstrukcija Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske

Rekonstrukcija i restauracija manastira Udrim u Gostoviću

Restauratorski i konzervatorski radovi na tvrđavi Novo Brdo