Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Kulturna dobra

Hotel Bristol, Beograd – radovi na rušenju

Rekonstrukcija zgrade zatvora u Starom gradu Kotoru za potrebe kreativnog haba sa rezidencijama

Rekonstrukcija Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske

Rekonstrukcija i restauracija Despotove kapije na Beogradskoj tvrđavi

Izvođenje radova na dogradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i revitalizaciji jugoistočnog bedema gornjeg grada Beogradske tvrđave i formiranje vizitorskog centra – kompleksa Sahat kapije i Barokne kapije

Izvođenje radova na konzervaciji i restauraciji produžetka Savskog šetališta ka Velikom Ravelinu sa radovima na konstruktivnoj sanaciji i ojačanju konstrukcije vidikovca i šetališta – II faza

Konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi fasade Vladičanskog dvora eparhije bačke u Novom Sadu

Sanacija i restauracija zapadne fasade Patrijaršijskog dvora i fasada Sabornog hrama Svetog oca Nikolaja u Sremskim Karlovcima

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom slikarstvu Bogorodičine crkve u manastiru Studenica

Konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenom fasadama crkve Sv. Petra i Pavla na Topčideru

Konzervacija, restauracija i rekonstrukcija konaka manastira Treskavec, Makedonija

Restauratorski i konzervatorski radovi na tvrđavi Novo Brdo

Restauracija intarziranog parketa u Zavičajnom muzeju Zemuna

Spirtina kuća