Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Kulturna dobra

Konzervacija, restauracija i rekonstrukcija konaka manastira Treskavec, Makedonija

SLIKARSKI RADOVI NA IKONAMA SA IKONOSTASA CRKVE SVETE TROJICE U BISTIRICI

RADOVI NA PAVILJONU „KNJAZ MILOŠ“ BIVETA u Arandjelovcu

Arhitektonsko-građevinski radovi za ugradnju termotehničkih instalacija u Lepenskom Viru

Rekonstrukcija tvrđave Kastel u Banja Luci – celina 2: kulturni centar sa pratećim objektima

Restauratorski i konzervatorski radovi na tvrđavi Novo Brdo