Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Industrijski objekti

Izgradnja fabrike memorijske pene u Rumi

P=28.900,00m2

Izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja objekta u okviru proizvodnog pogona Froneri u Staroj Pazovi

P=18.337,00m2

Izgradnja objekta sa pripadajućim saobraćajnicama u okviru proizvodnog pogona Healthcare Europe u Rumi

P=9.482,20m2