Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Industrijski objekti

Izgradnja industrijskog komleksa za proizvodnju metalnih ramova za automobilska sedišta sa administrativnim blokom, pratećim objekatima i MRS-om

BRGP= 27.432,00m2

Poslovno skladišni objekat 09 sa pripadajućim saobraćajnicama, platoima i drugom infrastrukturom u okviru logističkog centra SPORT VISION u Šimanovcima

P=16.659,83 m2

 

Poslovno skladišnI objekat 08 sa pripadajućim saobraćajnicama, platoima i drugom infrastrukturom u okviru logističkog centra SPORT VISION u Šimanovcima

BRGP= 9.081,36 m2

 

Fabrika memorijske pene u Rumi, BRGP preko 60.000,00m2

Izgradnja objekta broj 13 (7.163,00m2), okolnih saobraćajnica i uređenje zemljanih površina sa pripadajućim saobraćajnicama
Izgradnja objekta broj 12 (16.530,00 m2), okolnih saobraćajnica  i uređenje zemljanih površina  sa pripadajućim saobraćajnicama
Izgradnja objekta broj 10 (9.075,00m2), okolnih saobraćajnica i uređenje zemljanih površina sa pripadajućim saobraćajnicama
Izgradnja proizvodno-industrijskog kompleksa u Rumi, P=28.900,00m2

Izgradnja proizvodne hale u Koceljevi

BRGP cca 2,500,00 m2

Izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja objekta u okviru proizvodnog pogona Froneri u Staroj Pazovi

P=18.337,00m2

Izgradnja skladišta gotovih proizvoda u Koceljevi

BRGP cca 6.000,00 m2