Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Izgradnja objekata visokogradnje

Projektovanje i izgradnja objekata

C, D i E

„Zemunske kapije“ Beograd

Projektovanje i izgradnja pijace Palilula u Beogradu

BRGP cca 13.000 m2

BIG Fashion Park Belgrade, Retail Box

RAJIĆEVA ŠOPING CENTAR

armirano-betonski radovi

HOTEL HILTON

konstrukcija

SIRIUS OFFICES

Izvođenje armirano – betonske konstrukcije, zidarski radovi za
podzemni deo objekta A i objektaB i radovi na malterisanju
podzemni deo, objekat A i objekat B

Izgradnja Vizitorskog centra u Golupcu

P=1.218,00m²

Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović“, 2E lamela 3

P= 3.000m²

Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji kolektivno-stambenog objekta za izbegla lica u Lazarevcu

P=3.200m²

Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović“, objekat 2E lamela 4

P=4.200m²

Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović“, objekat 3A lamela 1

P=3.600m²

Izgradnja stambenog objekta 1 na lokaciji u ulici Dr. Ivana Ribara, opština Novi Beograd

P=10.000m²

Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović“, objekat 4E lamela 1

P=4.400m²

Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji poslovnog objekta KOTO-a u ulici Vojvode Stepe

P=600m²

Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji poslovnog objekta TELEFONKABL-a u ulici Mlavska

P= 1.000m²