Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Izgradnja objekata visokogradnje

Hotelsko poslovni kompleks u Rajićevoj

Izgradnja poslovnog objekta-hotela Hilton na uglu ulica Kralja Milana i Kralja Milutina u Beogradu

Poslovni objekat Sirius, Izvođenje armirano – betonske konstrukcije, zidarski radovi za podzemni deo objekta A i objekta B i radovi na malterisanju podzemni deo, objekat A i objekat B

Izgradnja Vizitorskog centra u Golupcu

P=1.218,00m²

Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović“, 2E lamela 3

P= 3.000m²

Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji kolektivno-stambenog objekta za izbegla lica u Lazarevcu

P=3.200m²

Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović“, objekat 2E lamela 4

P=4.200m²

Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović“, objekat 3A lamela 1

P=3.600m²

Izgradnja stambenog objekta 1 na lokaciji u ulici Dr. Ivana Ribara, opština Novi Beograd

P=10.000m²

Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović“, objekat 4E lamela 1

P=4.400m²

Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji poslovnog objekta KOTO-a u ulici Vojvode Stepe

P=600m²

Građevinsko-zanatski radovi na izgradnji poslovnog objekta TELEFONKABL-a u ulici Mlavska

P= 1.000m²