Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Objekti rezidencionalnog tipa

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na kući u Beogradu

P=1500m²

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na kući u Beogradu

P=500m²

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na kući u Beogradu

P=1200m²

Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima 1, 2 i 3 u Novom Slankamenu