Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Kulturna dobra od velikog značaja

Restauracija, sanacija i adaptacija Narodnog muzeja u Beogradu

Rekonstrukcja fasada i spoljašnje stolarije Narodnog muzeja u Beogradu

Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na slikarstvu i slikarskoj ornamentici u Narodnom muzeju u Pančevu

Sanacija i investiciono održavanje kuće i ambara u okviru kompleksa rodne kuće vojvode Stepe Stepanovića u Kumodražu

Restauracija i revitalizacija uličnih i dvorišne fasade na zgradi Beogradske zadruge u Beogradu

Konzervatorsko restauratorski radovi na sanaciji i rekonstrukciji levog svetionika na ušću Tamiša u Dunav

Istraživački i pripremni radovi na čeonoj fasadi zgrade Narodnog muzeja u Beogradu

Investiciono održavanje krova na objektu Božićeva kuća – Muzej pozorišne umetnosti

Rekonstrukcija i restauracija crkve brvnare u Vraniću

Izvođenje radova na kući porodice Rančić u Grockoj