Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Svetska kulturna baština

Sanacija krovnih konstrukcija Savine trpezarije i riznice

manastir Studenica

Konzervatorsko-restauratorski radovi na prigu, podrumu i prilazu isposnici Svetog Save i izrada mobilijara

manastir Studenica

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom slikarstvu Bogorodičine crkve

manastir Studenica

Izvođenje radova na izradi enterijera i uređenju crkve Svetog Pavla u Kotoru

Arhitektonski radovi na spoljašnjosti Manastira Gračanica, Crkva Uspenja Bogorodice

Konzervacija i prezentacija građevina II i III u severnom delu manastira Studenica

Restauracija Bogorodičinog trona u manastiru Pećka Patrijaršija

Restauracija zidnog slikarstva crkve Bogorodice Odigitrije u Pećkoj Patrijaršiji

Restauracija Gračaničke povelje u manastiru Gračanica

Konzervacija živopisa u južnom paraklisu manastira Gračanica

Restauracija živopisa u celini iznad južnih vrata u priprati crkve Hrista Pantokratora manastira Dečani

Restauracija živopisa u paraklisu Svetog Nikole u manastiru Dečani

Izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na sanaciji zidova severne građevine u kompleksu manastira Sopoćani

Izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnom slikarstvu iz XII i XIV veka u naosu, na istočnom zidu i severnom zidu Bogorodičine Crkve u manstiru Studenica

Izvođenje radova na konzervaciji i prezentaciji arheoloških ostataka u porti manastira Studenica

Manastir Žiča, Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na zaštiti zidnih slika u spoljnoj priprati, portiku kule i kapeli kule manastira Žiča

Izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na zapadnim građevinama i trpezariji u manastiru Sopoćani

Izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na najugroženijim delovima Miloševe i donžon kule u manastiru Ravanica