Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Značajni spomenici

Privredni sud, Beograd

sanacija i restauracija fasada i krova

Adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja objekta Muzeja savremene umetnosti u Beogradu

Spomenik Obelisk nesvrstanih zemalja

hitne intervencije

Rehabilitacija i restauracija kule Trojica u Kotoru

Projekat Adriafort

Restauratorski i konzervatorski radovi na crkvi Svete Katarine u Starom gradu Baru

Crna Gora

Remodelacija i revitalizacija kule 2, bedema između kule 1 i bastiona 1

tvrđava Kastel u Banjaluci

Remodelacija i revitalizacija tvrđave Kastel

rekonstrukcija i adaptacija

Banja Luka

Rekonstrukcija tvrđave Kastel

faza II – celina 2 – Kulturni centar sa pratećim sadržajima

Nabavka i ugradnja elektro opreme, LED rasvete i bezbednosnog sistema u Rajkovoj pećini

Radovi na obnovi kompleksa istorijsko-memorijalnih spomenika „Ruski nekropolj“ u Beogradu

Građevinski radovi i izgradnja staza za posetioce u Rajkovoj pećini

Sanacija i adaptacija svetosavskog i parohijskog doma u Perlezu

Sanacija i restauracija ornamentalne plastike na šembranama prozora na kupolama zgrade Ministrarstva spoljnih poslova

Restauratorski radovi na tvrđavi Besac u Virpazaru

Konzervatorsko restauratorski radovi na skulpturama na kupolama zgrade Ministarstva spoljnih poslova

Sanacija i adaptacija Samostana Svetog Križa u Nišu

Konsolidacija i restauracija centralnog spomenika na Italijanskom vojnom groblju na Novom groblju u Beogradu

Restauracija dve kompozicije „Igrali se konji vrani“, rasvete i jarbola na glavnom ulazu u Dom Narodne skupštine