Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Sanacije objekata nisokogradnje

Sanacija potpornog zida Istočnog podgrađa na Beogradskoj tvrđavi

Izvođenje radova na sanaciji mosta preko Popinske reke na putnom pravcu M-5, Vrnjačka Banja

Izvođenje radova na sanaciji mosta preko reke Zapadne Morave na putnom pravcu M-5 u Adranima kod Kraljeva