Politika kompanije

POLITIKA KVALITETA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, KONTINUITETA POSLOVANJA, BEZBEDNOSTI INFORMACIJA, PROTIV MITA, BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I UPRAVLJANJA ENERGIJOM