PRIVREDNI SUD – Masarikova

Ova monumentalna zgrada u ulici Masarikovoj br. 2., dugačkih fasadnih frontova, rađena je u duhu akademizma i deo je zaštićene prostorne kulturno-istorijske celine pod nazivom “Područje uz ulicu kneza Miloša”, koja je proglašena kao kulturno dobro krajem 2020. godine. Prema zamisli kneza Miloša da u samom jezgru grada sjedini upravne objekte, ustanove državnog, vojnog i administrativnog karaktera, izgrađen je i ovaj retko sačuvani objekat javne namene iz XIX veka. Tokom druge polovine XIX veka u ovoj zgradi bila je smeštena Uprava građenja, od 1880. godine Ministarstvo građevine, a danas se koristi kao zgrada Privrednog suda.

Uspešno završen projekat rekonstrukcije koji je naša ekipa izvela u saradnji sa partnerima, podrazumevao je zamenu postojećih dotrajalih prozora, sanaciju kapilarne vlage u zidovima, restauraciju fasada sa svim elementima fasadne dekorativne plastike, i zamenu dotrajalih delova krova.

Year:

2021

Location:

Beograd, SRBIJA

Lokacija:

Beograd, SRBIJA

Period radova:

2021

Klijent:

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda