Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Izgradnja

Izgradnja industrijskog komleksa za proizvodnju metalnih ramova za automobilska sedišta sa administrativnim blokom, pratećim objekatima i MRS-om

BRGP= 27.432,00m2

Izgradnja poslovnog objekta sa skladištem u Batajnici

Izgradnja žičare u Beogradu

Kalemegdan-Ušće