Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Izgradnja

Izgradnja STIHL poslovnog objekta spratnosti P+1 i skladišnog objekta

BRGP=1.879,63m2

Izgradnja poslovno skladišnog objekta 08 sa pripadajućim saobraćajnicama, platoima i drugom infrastrukturom

logistički centar SPORT VISION

BRGP=9 081,36m2

Izrada armirano-betonske konstrukcije od kote +-0,00

stambeno-poslovni objekat 4Po+Pr+3+2Ps u Beogradu

Rekonstrukcija javne ustanove – Ekonomska škola

Banja Luka

Rekonstrukcija poslovnog objekta spratnosti P+12

Novi Sad

Projektovanje i izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnog objekta – zgrada trgovine u Beogradu

PO+P+4+PK

Izgradnja žičare u Beogradu

Kalemegdan-Ušće