Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Kulturna dobra

Rekonstrukcija tvrđave Fetislam, Kladovo

Hotel Bristol, Beograd – radovi na rušenju

Rekonstrukcija zgrade zatvora u Starom gradu Kotoru za potrebe kreativnog haba sa rezidencijama

Rekonstrukcija Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske

Rekonstrukcija i restauracija manastira Udrim u Gostoviću

Rekonstrukcija javnih zgrada – JU dečiji vrtić „Neven“ , Banja Luka

Rekonstrukcija javnih zgrada – JZU Dom zdravlja, Prnjavor

Rekonstrukcija javnih zgrada – Nacionalni park „Sutjeska“, Foča

Konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi fasade Vladičanskog dvora eparhije bačke u Novom Sadu

Sanacija i restauracija zapadne fasade Patrijaršijskog dvora i fasada Sabornog hrama Svetog oca Nikolaja u Sremskim Karlovcima

Sanacija i restauracija spomen obeležja na mestu pogibije kneza Mihaila Obrenovića u Košutnjaku

Konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenom fasadama crkve Sv. Petra i Pavla na Topčideru

Konzervacija, restauracija i rekonstrukcija konaka manastira Treskavec, Makedonija

Restauratorski i konzervatorski radovi na tvrđavi Novo Brdo