Posedujemo licencu za građevinske konstrukcije za putne objekte (mostove) za državne puteve prvog i drugog reda

Kulturna dobra od velikog značaja

Donžon kula Vršačkog zamka

građevinski, građevinsko-zanatski i konzervatorski radovi

 Železnička stanica u Beogradu

restauracija fasade zgrade

Restauracija, sanacija i adaptacija Narodnog muzeja u Beogradu

Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na slikarstvu i slikarskoj ornamentici u Narodnom muzeju u Pančevu

Rekonstrukcja fasada i spoljašnje stolarije Narodnog muzeja u Beogradu

Кompleks rodne kuće vojvode Stepe Stepanovića u Kumodražu

sanacija i investiciono održavanje

Restauracija i revitalizacija uličnih i dvorišne fasade na zgradi Beogradske zadruge u Beogradu

Rekonstrukcija i restauracija crkve brvnare u Vraniću

Konzervatorsko restauratorski radovi na sanaciji i rekonstrukciji levog svetionika na ušću Tamiša u Dunav

Istraživački i pripremni radovi na čeonoj fasadi zgrade Narodnog muzeja u Beogradu