Konkurentnost na tržištu i kontinuitet razvoja ostvarili smo, pre svega, visoko profesionalnim radom

Saradnici


Među naše zadovoljne klijente i saradnike spadaju:

UNESCO Pariz / Venecija / Sarajevo

HEALTHCARE EUROPE D.O.O.

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Građevinska direkcija Srbije

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Narodni muzej u Beogradu

Muzej Vuka i Dositeja Beograd

Saobraćajni institut CIP

 • EU (Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori)
 • ABD D.O.O.
 • Ministarstvo kulture Republike Srbije
 • Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije
 • Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije
 • Ministarstvo kulture Republike Crne Gore
 • Ministarstvo kulture Republike Grčke
 • Srpska Pravoslavna Crkva
 • Grad Beograd
 • Sekretarijat za kulturu grada Beograda
 • Sekretarijat za komunalne i stambene poslove grada Beograda
 • JP „Beogradska tvrđava“ Beograd
 • Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
 • Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica
 • Gradska opština Medijana Niš
 • Rudarsko – geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
 • Fakultet primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu
 • Visoka škola – Akademija Srpske Pravoslavne Crkve za umetnost i konzervaciju u Beogradu
 • Centralni institut za konzervaciju u Beogradu
 • Narodna skupština Republike Srbije
 • Muzej pozorišne umetnosti Srbije u Beogradu
 • Muzej primenjene umetnosti u Beogradu
 • Muzej Nikole Tesle Beograd
 • Prirodnjački muzej u Beogradu
 • Vojni muzej Beograd
 • Narodna biblioteka Srbije
 • Arheološki institut SANU
 • Beli dvor-Kraljevski dom Srbije
 • Dom omladine Beograd
 • ALP Inženjering d.o.o. Beograd
 • Društvo za iznajmljivanje nekretnina DIPOS Beograd
 • Institut za puteve Beograd
 • Institut za ispitivanje materijala IMS Beograd
 • Ambasada Republike Grčke u Beogradu
 • Ambasada Republike Italije u Beogradu
 • Ambasada Republike Belorusije u Beogradu

i mnogi zadovoljni privatni investitori

Ističemo i uspešnu saradnju kao vodeći partner u konzorcijumima sa sledećim firmama:

 

 • GP Best izgradnja d.o.o. Novi Sad
 • Energomontaža a.d. – energetski i telekomunikacioni radovi
 • Wetricom d.o.o. – hidrogradnja i instalacioni radovi
 • Elita-Cop d.o.o. – infrastrukturni radovi
 • LHR d.o.o. – specijalna fundiranja
 • PMC- Inženjering d.o.o., Beograd
 • Kopra d.o.o., Beograd
 • ZAP d.o.o., Beograd
 • GP Greda Valjevo
 • Mašinoprojekt Kopring a.d., Beograd
 • Strabag d.o.o., Beograd
 • Novkol a.d.,Beograd