Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje je sastavni deo ukupne kulture naše kompanije od osnivanja i stalno je usmereno na podsticanje našeg odgovornog ponašanja zarad dobrobiti društva. KOTO je u svoje poslovne aktivnosti inkorporirao visoke standarde društvene odgovornosti u svim njenim aspektima, kako u smislu odgovornosti u poslovanju, prema klijentima i partnerima, tako i u smislu odgovornog odnosa prema zaposlenima, životnoj sredini i lokalnoj zajednici u kojoj posluje. Mi smo svesni svoje uloge u društvu i spremni smo da dajemo doprinos rešavanju pitanja od značaja za čitavu zajednicu. Gradeći bogatije društvo i naše preduzeće postaje bogatije.

Odgovornost u poslovanju

KOTO je fokusiran na kvalitet usluga koji su usklađeni sa zakonima, tehničkim i ekološkim standardima. Naša komunikacija sa klijentima, partnerima i institucijama je transparentna, etička i istinita i sve poslovne obaveze prema njima izvršavamo tačno, pošteno i na vreme.

Odgovornost prema zaposlenima

KOTO svojim zaposlenima obezbeđuje sigurnost zaposlenja i platu u skladu sa kompetentnošću i ličnim sposobnostima. Dodatna motivacija naših zaposlenih su rad u dinamičnom, kreativnom, zdravom i bezbednom okruženju, uz mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja.

Odgovornost prema lokalnoj zajednici

Verujemo da je naša obaveza, kao dobrog komšije, da budemo aktivan učesnik života lokalne zajednice u kojoj poslujemo. To znači da prepoznajemo potrebe i da smo spremni da aktivno učestvujemo u poboljšanju svih aspekata života ljudi u lokalnoj zajednici.

Odgovornost prema životnoj sredini

KOTO prepoznaje odgovornost za zaštitu zdravlja ljudi, životne sredine i prirodnih resursa. Naš najveći prioritet je da zaštitimo zdravlje i bezbednost naših zaposlenih, partnera i članova zajednica u kojima poslujemo. Naše poslovne aktivnosti usklađene su sa svim važećim zakonima i propisima u vezi zaštite životne sredine. U našem poslovanju, uzimamo u obzir ekološke uticaje poslovnih odluka koje donosimo kako bi podržali održivost životne sredine.
Posvećeni smo recikliranju i ponovnom korišćenju otpada, pa u tom smislu i odgovorno postupamo sa otpadom i doprinosimo o očuvanju prirodnih resursa.