Organizacija

Preduzeće KOTO DOO osnovano je 1992. godine, kao građevinsko preduzeće, a kao Privredno društvo za izgradnju, obnavljanje i rekonstrukciju građevinskih objekata KOTO DOO Beograd, posluje od 1999. godine na adresi Vojvode Stepe br. 466, Beograd. Osnivač i većinski vlasnik Društva je Zlatan Tomić sa 90% učešća u kapitalu. Pretežna delatnost je izgradnja stambenih i nestambenih zgrada (šifra delatnosti 4120). Kao deo ukupne organizacije privrednog društva KOTO u regionu su osnovani:
Organizaciona struktura KOTO bazirana je na fokusiranom i modernom korporativnom centru gde stalni razvojni trend i širenje kompetentnosti, kako lične tako i kompanijske, realizuje preko 150 zaposlenih na neodređeno i određeno vreme, organizaciono raspoređenih u specijalizovanim sektorima i službama. Organizaciono, KOTO je definisao procesnu, horizontalnu, kros-funkcionalnu organizacionu strukturu, koja se bazira na komunikaciji, decentralizaciji, koordinaciji i timskom radu. Primenjeni plitak organizacioni model podrazumeva optimizovan broj nivoa menadžmenta, menadžera i zaposlenih. Ovakvom organizacijom KOTO je postigao veliku fleksibilnost i potpunu agilnost organizacija, po čemu je i prepoznatljiv na tržištu.