Etički kodeks

Našom misijom definišemo vrednosti koje delimo i našu jasnu viziju koju težimo da realizujemo da bismo obezbedili dugoročni poslovni uspeh. Naše vrednosti kao što su kvalitet, odgovornost, otvorenost, transparentnost, inventivnost kao i poštovanje zakona i etike ugrađene su u Politiku integrisanog sistema upravljanja i imaju vitalnu ulogu u ispunjenju misije i vizije. Naše vrednosti kao kompanijsku kulturu, gradimo od samog osnivanja preduzeća.
Naša kompanija i kultura koju u kontinuitetu gradimo smo mi, zajednica kvalitetnih osoba i kompetentnih profesionalaca, okupljenih u tim koji zajedno radi na dostizanju poslovnih ciljeva i postizanju poslovnih uspeha.
Način na koji ostvarujemo poslovni uspeh nam je jednako važan kao i sam poslovni uspeh, pa je on utemeljen u našoj kompanijskoj kulturi i podređen pravu, zakonima, moralu i integritetu. S tim u vezi mi smo prepoznali da su kultura kompanije i posvećenost etičkom ponašanju najvažnije komponente i čvrsti temelji našeg poslovnog uspeha i ukupnog razvoja preduzeća.
U tom smislu je u našem preduzeću usvojen Kodeks, kao okvir i orjentir poslovnog ponašanja koje je usklađeno sa moralnim i pravnim normama jer je za nas, kako je rečeno, integritet važniji od bilo kog kratkoročnog poslovnog uspeha.
Kodeks poslovnog ponašanja je naš interni akt ali u isto vreme i garancija prema partnerima, državi i društvu u celini i treba da posluži svakome od nas kao vodič za rast naših poslovnih vrednosti. Od nas se očekuje da primenjujemo najviše standarde kako u ispunjavanju naših međusobnih obaveza, tako i obaveza prema poslovnim partnerima, prema našem preduzeću, životnoj sredini i društvenoj zajednici u kojoj poslujemo.
Kodeks se podjednako odnosi na članove uprave, rukovodioce i na sve zaposlene kao i na sva pravna i fizička lica koja realizuju bilo kakve aktivnosti za i u ime KOTO DOO i predstavljaju ga pred trećim licima.
KOTO DOO je ponosno na svoju poslovnu istoriju, a pred nama je i svetla budućnost pa zbog toga svi mora da učestvujemo u naporima za ostvarenje punog potencijala naše kompanije.
KOTO se zahvaljuje svima na kolektivnom ili ličnom doprinosu i posvećenosti našem zajedničkom cilju – očuvanju vodećeg položaja KOTO na građevinskom tržištu, što podrazumeva i očuvanje njegovog poslovnog ugleda i integriteta.