Caričin Grad

Arheološko nalazište Caričin grad nalazi se na jugu Srbije, opština Lebane, mesto Prekopčelica. Predstavlja poznoantički (ranovizantijski) grad iz VI veka, koji je proglašen za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Od otkrića ovog lokaliteta 1912. godine, arheološka istraživanja i konzervatorski radovi, sa prekidima, traju do danas.

U cilju pripreme nominacije za Listu svetske kulturne i prirodne baštine Uneska, na arheološkom lokalitetu Caričin grad započeti su radovi na rekonzervaciji ranovizantijskih termi. Takođe, na širem području ovog lokaliteta očišćene su brane na Caričinskoj i Zlatskoj reci.

Year:

2023-

Location:

Lebane, SRBIJA

Lokacija:

Lebane, SRBIJA

Period radova:

2023-

Klijent:

Republički Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd