Crkva BRVNARA – Vranići

Crkva brvnara Svetih četrdeset velikomučenika u Vraniću prvobitno je postojala u XVIII veku na drugoj lokaciji, ali je početkom XX veka prenešena na svoje današnje mesto, a u zvaničnom izveštaju iz 1823. godine stoji da je na temeljima stare crkve podignuta nova.

Crkva je izgrađena od hrastovih brvana i ima sedmougaonu oltarsku apsidu i pripratu koja odvaja naos od apside arkadama. Dekorativno rezbarena i bojena severna i zapadna vrata dodatno doprinose arhitektonskom bogatstvu crkve. Slike ikonostasa se pripisuju znamenitom zografu Konstantinu, koji je radio na nizu ikonostasa za crkve brvnare širom Srbije tokom druge i treće decenije XIX veka. Osim izuzetne zbirke ikona, u Vraniću je sačuvan i crkveni mobilijar iz XVIII veka.

Crkva brvnara u Vraniću je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i njena važnost ističe se kao nepokretno kulturno dobro od velikog značaja.

U okviru radova naše ekipe stručnjaka, izvedeni su radovi na rekonstrukciji i restauraciji krova, izradi drenažnog sistema, kao i na uređenju terena u okolini crkve.

Year:

2006-2011

Location:

Vranići, SRBIJA

Lokacija:

Vranići, SRBIJA

Period radova:

2006-2011

Klijent:

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda