HealthCare Ruma

S ponosom predstavljamo rezultate našeg angažmana na impresivnom projektu kompanije HEALTHCARE DOO – izgradnji novog proizvodnog pogona u Rumi. Ovaj kompleks obuhvata više objekata ukupne površine od 60.000 m², sa moderno uređenim saobraćajnicama i zemljanom površinom. Pogon je specijalizovan za skladištenje finalnih proizvoda iz različitih proizvodnih centara Healthcare grupe, sa posebnim naglaskom na automatizaciju skladištenja. Realizacija projekta uključivala je izradu tehničke dokumentacije i izvođenje građevinsko-zanatskih radova, što obuhvata konstrukciju objekata broj 6, 12 i 13, kao i radove na Tankvani. Naša kompanija KOTO DOO iz Beograda, svojom stručnošću i posvećenošću igrala je ključnu ulogu u izgradnji ovog tehnološki naprednog kompleksa, predstavljajući vrhunac inovacija u Healthcare industriji.

.

Year:

2014-2020

Location:

Ruma, SRBIJA

Lokacija:

Ruma, SRBIJA

Period radova:

2014-2020

Klijent:

HEALTHCARE DOO - Ruma

Površina:

60.000m