Fort MAMULA

Fort Mamula nalazi se na ostrvu Lastavica, ispred Herceg Novog, na samom ulazu u Bokokotrski zaliv. Sredinom XIX veka, podigao ju je austrijski general po kome je i dobila ime-Lazar Mamula, i građena je da služi u odbrambene svrhe. Predstavlja remek-delo vojnog neimarstva koje karakteriše izrazita preciznost gradnje i monumentalnost. Prečnika od oko 200 metara, tvrđava prati konfiguraciju ostrva i sastoji se od prstenastog utvrđenja sa nizom zasvedenih prostorija sa otvorima za topove na spoljašnjem zidu, i kule kružnog oblika na dve etaže sa ravnim krovom prekrivenim slojem zemlje, u čijem centru se nalazi otvoreno kružno dvorište. Zbog njenog izolovanog položaja, Austrougarska vojska nikada nije koristila tvrđavu kao vojno utvrđenje već kao zatvorske odaje, kao i mornarica Kraljevine Jugoslavije za vreme Prvog svetskog rata, dok je za vreme Drugog svetskog rata, tvrđava korišćena kao italijanski koncentracioni logor.

Ponosno ističemo da smo uspešno sproveli sveobuhvatan projekat sanacije ovog kulturnog dobra. Rekonstrukcija, rehabilitacija i restauracija Fort Mamule u Herceg Novom podrazumevala je stručni pristup konzervacije i duboko razumevanje istorijskog značaja, kako bismo očuvali autentičnost i duh ovog važnog spomenika, istovremeno ga prilagodivši modernim potrebama.

Konzervatorski radovi na ostrvu Mamula: Sa posebnom posvećenošću, sproveli smo konzervatorske radove na ostrvu Mamula kako bismo osigurali dugoročno očuvanje njegove prirodne i kulturne vrednosti.

Year:

2019-2021

Location:

Herceg Novi, CRNA GORA

Lokacija:

Herceg Novi, CRNA GORA

Period radova:

2019-2021

Klijent:

NV Besix Sa Montenegro DSD Tivat