Spomen Muzej Nadežde i Rastka Petrovića

Porodična kuća beogradske slikarke Ljubice Luković, sestre Nadežde i Rastka Petrovića, sagrađena je u periodu od 1928. do 1935. godine kao tipična kuća Profesorske kolonije, a proglašena je za spomenik kulture 1974. godine.

Porodična kuća je postala muzej i deo Narodnog muzeja 1975. godine, zahvaljujući Ljubici Luković koja je Muzeju zaveštala svu svoju imovinu, a bogata zaostavština porodice Petrović, vezana je za život i rad Mite Petrovića, književnika i naučnog radnika, slikarke Nadežde Petrović i književnika Rastka Petrovića, danas čini postavku muzeja.

Muzej je 1986. godine zbog neadekvatnih uslova za čuvanje i izlaganje zatvoren za posetioce, a sada je u toku I faza izvođenja radova na sanaciji i adataciji koja obuhvata radove pažljive demontaže, statičku sanaciju, grube građevinske radove, razvode elektroenergetskih, hidrotehničkih i mašinskih instalacija i radove na fasadi.

Year:

2023-

Location:

Beograd, SRBIJA

Lokacija:

Beograd, SRBIJA

Period radova:

2023-

Klijent:

Narodni Muzej Srbije