Naselje Stepa Stepanović

KOTO DOO angažovan je od strane naručioca na izgradnji lamele 1 objekta 3A i 4E, kao i lamele 4 objekta 2E na lokaciji kompleksa kasarne “Stepa Stepanović“ u Beogradu.

Specifičnost ovog projekta ogleda su u činjenici da se radi o transformaciji prostora kasarne u moderno naselje rezidencijalnog tipa sa svim pratećim sadržajima. KOTO DOO se diči činjenicom da je kroz svoje angažovanje dao svoj doprinos izgradnji naselja koje je postalo dom za oko 13.000 stanara.

KOTO DOO izgradio je stambene objekte koji svojim izgledom i korisnošću dodatno oplemenjuju čitav prostor naselja i pružaju sve sadržaje potrebne za ugodno i bezbedno stanovanje

 

Year:

2012-2013

Location:

Beograd, SRBIJA

Lokacija:

Beograd, SRBIJA

Period radova:

2012-2013

Klijent:

KOPRA DOO

Površina:

15.200m