Trajanova Tabla

Trajanova tabla sa natpisom je memorijalni spomenik rimskom imperatoru Trajanu kojom je označen završetak radova na trasiranju obalskog puta i poboljšanju saobraćajnih veza donje klisure Dunava. Tabla je dimenzija 8.20m x 3.85m i pristupa joj se vodenim putem. Ona predstavlja reljefno polje sa tekstom u 6 redova na latinskom jeziku koje se nalazi u središtu i uokviren je pravougaonom bordurom dimenzija 3.40mx1.75m. Radi zaštite od voda koje su slivale niz površinu vertikalne stene krajem 19.veka je isklesan odvod vode koji sa postojećim okvirom table formira trougaoni oblik nalik timpanonu. U okviru ovog trougaonog prostora uklesan je naziv na latinskom TABULA TRIANA.

Osnovni cilj su ispitavački radovi koji se odnose na statičku stabilizaciju i konzervatorsko restauratorske radove na tabli i stenskoj masi sa preduzimanjem preventivnih mera njihove stabilizacije i zaštite. U okviru ovih radova vrši se detaljan pregled i utvrđivanje stanje kamenog bloka i stenske mase, pukotina i ostalih oštećena i definisanje uzroka njihove pojave i način statičke sanacije.

Year:

2023-

Location:

Kladovo, SRBIJA

Lokacija:

Kladovo, SRBIJA

Period radova:

2023-

Klijent:

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd