Tvrđava Novo Brdo

Srednjevekovna tvrđava Novo Brdo, izgrađena u XIV veku, dominira istoimenim gradom u južnom Kosovu. Sa bogatom istorijom, grad sa utvrđenjem u središtu, bio je centar rudarstva i trgovine, privlačeći različite civilizacije tokom vekova. Odličan strateški položaj omogućio je kontrolu trgovinskih puteva i dragocenih resursa i tokom vekova, te je grad bio pod vlašću srpskih despota, Otomanskog carstva i kao i drugih vladara, ostavljajući slojevitu kulturnu zaostavštinu. Tvrđava se sastoji od Gornjeg Grada u obliku šestougla sa citadelom i četvorostranom Donžon kulom, i Donjeg Grada koji se lepezasto širi ka zapadnoj padini. Danas, zahvaljujući naporima velikog tima stručnjaka, tvrđava Novo Brdo ostaje svedok burne prošlosti i izuzetno važan deo kulturnog nasleđa Balkana.

Izuzetno smo ponosni na uspešno izvođenje ovog obimnog projekta koji je obuhvatio restauratorsko-konzervatorske radove na Tvrđavi Novo Brdo.
Naš tim stručnjaka posvetio je pažnju očuvanju autentičnosti i istorijske vrednosti tvrđave Novo Brdo kroz precizno planiranje i izvođenje radova, te smo uprkos mnogim preprekama uspeli da konzerviramo i restauriramo ovu dragocenu kulturnu baštinu Republike Srbije.

Year:

2015-2016

Location:

Novo Brdo, SRBIJA

Lokacija:

Novo Brdo, SRBIJA

Period radova:

2015-2016

Klijent:

UNESCO - Venice, Italy