Sertifikati

Kvalitet i upravljivost poslovnih procesa i poslovnog sistema u celini (ISO 9001), odgovorno, upravljivo i održivo poslovanje sa aspekta zaštite životne sredine (ISO 14001), kontinuiteta poslovanja (ISO 22301), bezbednosti informacija (ISO 27001), protiv mita (ISO 37001) bezbednosti i zdravlja na radu (ISO 45001), energetske efikasnosti (ISO 50001), preduzeće KOTO dokazuje sertifikatima o implementiranom integralnom sistemu menadžmenta, izdatim od strane akreditovanih međunarodnih tela.
ISO 9001

Sistem Menadžmenta Kvalitetom

ISO 14001

Sistem Menadžmenta Zaštite Životne Sredine

ISO 27001

Sistem Menadžmenta Bezbednosti Informacija

ISO 45001

Sistem Menadžmenta Bezbednosti i Zdravlja na radu

ISO 22301

Sistem Menadžmenta Kontinuitetom Poslovanja

ISO 37001

Sistem Menadžmenta Protiv Mita

ISO 50001

Sistem Menadžmenta Energijom